Navegant pel nostre web, acceptes la nostra política cookies.
EMERGÈNCIES: 609 866 648 cdivingpalamos@gmail.com

Revisions, inspeccions i elaboració d’informes

Els nostres bussos estan plenament qualificats per la realització de tota mena d'inspeccions i informes submarins. Tant sigui en format fotogràfic com en vídeo, disposem dels adequats sistemes pensats per a portar a terme qualsevol propòsit d'aquesta naturalesa.

Estem especialitzats en la inspecció de obres subaquàtiques.

A partir de les dades recopilades en l'observació  “in situ” i amb l’aportació de documents gràfics,  preparem un informe que  faciliti les tasques posteriors necessaris per la realització de l’obra.

 

Inspeccions a vaixells.

Quan la revisió s'ha de realitzar en un vaixella Professional Dive Center Palamós fem una evaluació detallada de tots aquells aspectes rellevants com les condicions del casc, l'estat de la capa de pintura, la protecció catòdica i qualsevol dany a la superfície i elements auxiliars.

Dintre dels serveis que oferim en aquest apartat hi figuren:

  • Inspeccions classificades amb CCTV
  • Inspeccions per evaluació de danys
  • Inspecció de pintures
  • Inspeccions complertes inclouent-hi informe escrit
  • Canvi d'anodes de sacrifici
  • Taponament d'aspiracions
  • Neteja de casc
  • Neteja i polit d'hèlix
  • Soldadura amb cofferdown

Serveis

Muntatge, manteniment i desmuntatge d'abalisaments i canals nàutics

Abalisaments de zones reservades al bany i zones d'exclusió fins a instal.lació, mantenimet i desmuntatge de camps de fondeig.

Muntatge, manteniment i desmuntatge de camps de fondeig d'embarcacions

Per el muntatge dels abalisaments i els camps de fondeig per embarcacions Dive center Palamós proposa diferents tipus d'ancoratges.

Obres hidràuliques, reparacions de instal·lacions portuàries i Dragats.

Equip de profesionals, busejadors, técnics i personal especialitzat per realitzar tota mena de tasques de manteniment de port.

Rescat
d'embarcacions

Disposem d'una amplia experiencia en el rescat i reflotament d'embarcacions

Revisions , inspeccions i elaboració d'informes

Els nostres bussos estan plenament qualificats per la realització de tota mena d'inspeccions i informes submarins.

Recerca
i recuperació

També oferim els nostres serveis per la recerca dels objectes o elements que puguin haver estat perduts