Navegant pel nostre web, acceptes la nostra política cookies.
EMERGÈNCIES: 609 866 648 cdivingpalamos@gmail.com

Obres hidràuliques, reparacions de instal·lacions portuàries i Dragats

Professional Dive Center Palamós disposem d'un equip de profesionals, bussejadors, tècnics i personal especialitzat per realitzar tota mena de tasques de manteniment de port.

El nostre personal, recolzat per les nostres embarcacions i dins d'una estricta metodologia i seguiment de normes d'actuació i seguretat està capacitat per realitzar qualsevol mena de tasca, sigui quina sigui la seva naturalesa o complexitat.

Entre les tasques que desenvolupem en quant a l'instalació, ampliació i manteniment de ports figuren:

 

 • Construcció, reparació i manteniment d'instalacions
 • Dragats
 • Vertits d'escollera
 • Enrasats de calaixos i blocs
 • Encofrats per a formigó submergit
 • Injecció de resines
 • Construcció i montatge de trens de fondeig per embarcacions
 • Construcció i montatge d'amarres
 • Reforços de trens de fondeig
 • Treballs de manteniment a amarres de petites i grans eslores
 • Treballs de reparació de pilones
 • Treballs d'ampliació de port
 • Enrasat i col.locació de blocs de formigó
 • Reparació i manteniment de defenses de port
Construcció i muntatge d'un tren de fondeig per embarcacions de fins a 50m d'eslora a la dàrsena del port comercial de Roses
Construcció i muntatge d'un tren de fondeig al Port Marina de Palamós
Construcció i muntatge d'un amarre a la dàrsena del moll de ponent de Palamós
Reforç del tren de fondeig per embarcacions de fins a 45m a la dàrsena del port de Palamós
Reforç del tren de fondeig per embarcacions de fins a 45m a la dàrsena del port de Palamós
Treballs de manteniment als a marres de grans eslores del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols
Treballs d'ampliació al Port Marina Palamós, enrasant i col·locant blocs de formigó
Reparació i manteniment de les defenses del Port comercial de Palamós

Serveis

Muntatge, manteniment i desmuntatge d'abalisaments i canals nàutics

Abalisaments de zones reservades al bany i zones d'exclusió fins a instal.lació, mantenimet i desmuntatge de camps de fondeig.

Muntatge, manteniment i desmuntatge de camps de fondeig d'embarcacions

Per el muntatge dels abalisaments i els camps de fondeig per embarcacions Dive center Palamós proposa diferents tipus d'ancoratges.

Obres hidràuliques, reparacions de instal·lacions portuàries i Dragats.

Equip de profesionals, busejadors, técnics i personal especialitzat per realitzar tota mena de tasques de manteniment de port.

Rescat
d'embarcacions

Disposem d'una amplia experiencia en el rescat i reflotament d'embarcacions

Revisions , inspeccions i elaboració d'informes

Els nostres bussos estan plenament qualificats per la realització de tota mena d'inspeccions i informes submarins.

Recerca
i recuperació

També oferim els nostres serveis per la recerca dels objectes o elements que puguin haver estat perduts