Navegant pel nostre web, acceptes la nostra política cookies.
EMERGÈNCIES: 609 866 648 cdivingpalamos@gmail.com

Muntatge, manteniment i desmuntatge de camps de fondeig d’embarcacions

Per el muntatge dels abalisaments i els camps de fondeig per embarcacions Professional Dive Center Palamós proposa diferents tipus d'ancoratges:

Biòtops

Quan la posició de les boies sobre el fons marí sigui de sorra o pedres, es poden col·locar biòtops com el de la imatge:

Estructura de formigó amb diverses cavitats amb un ferro d'ancoratge de 25mmØ.

  • Pes aproximat a superfície: 1000kg
  • Pes aproximat submergit: 600kg
  • Mides: 0.95m x 0.95m x 1

Argolles d'acer inoxidable

Quan la posició de les boies sobre el fons marí sigui de roca es poden col·locar uns ancoratges trepanats a la roca, mitjançant un martell perforador i taco químic.

Els gruixos i mides de les barres d'acer dependran de l'element que s'hagi de fixar.

En aquest cas l'impacte sobre el fons es mínim ja que no mes afecta el forat que es practica, que sol ser de entre 2,5 i 4 cm

El·lipses

Quan la posició de la boia sobre el fons marí sigui de sorra o fanerògames marines es poden col·locar El·lipses , com podem veure a la imatge inferior es tracta de unes barres d'acer galvanitzat amb uns plats helicoïdals intercalats sobre el seu eix, aquestes el·lipses van roscades a la sorra i son de diferents diàmetres i llargades depenent de l'us que vulguem donar-lis.

Sistema d'unió dels ancoratges

Grillons

Per tal d'unir tots els elements que componen els abalisaments farem servir grillons d'acer inoxidable amb forma de lira i diferents diàmetres.

  • Grillons de 20mmØ: es munten a la base de la boia de 60cmØ o de 80cmØ
  • Grillons de 16mmØ: es munten entre els grillons de la boia i la cadena de 10mmØ i també entre el final de la cadena i el ancoratge del biòtop o de l'argolla.
  • Grillons de 14mmØ: es munten sobre la cadena per col·locar la boia intermèdia.

Boia intermèdia

Detall de la boia intermèdia per evitar l'erosió de la cadena sobre el fons marí

De plàstic antixocs i antitèrmic amb una alta resistència a la pressió, amb dos orificis per poder engrillonar a la cadena

Serveis

Muntatge, manteniment i desmuntatge d'abalisaments i canals nàutics

Abalisaments de zones reservades al bany i zones d'exclusió fins a instal.lació, mantenimet i desmuntatge de camps de fondeig.

Muntatge, manteniment i desmuntatge de camps de fondeig d'embarcacions

Per el muntatge dels abalisaments i els camps de fondeig per embarcacions Dive center Palamós proposa diferents tipus d'ancoratges.

Obres hidràuliques, reparacions de instal·lacions portuàries i Dragats.

Equip de profesionals, busejadors, técnics i personal especialitzat per realitzar tota mena de tasques de manteniment de port.

Rescat
d'embarcacions

Disposem d'una amplia experiencia en el rescat i reflotament d'embarcacions

Revisions , inspeccions i elaboració d'informes

Els nostres bussos estan plenament qualificats per la realització de tota mena d'inspeccions i informes submarins.

Recerca
i recuperació

També oferim els nostres serveis per la recerca dels objectes o elements que puguin haver estat perduts